203 total views,  1 views today

godność dziecka Bożego

Pierwszy Sakrament

Sakrament Chrztu świętego jest bramą wszystkich sakramentów. W nim stajemy się dziećmi samego Boga i otrzymujemy wielką godność i odpowiedzialność. W naszym Sanktuarium przygotowanie do tego Sakramentu rozpoczyna się w Kancelarii rozmową z duszpasterzem. To tutaj odbywają się także nauki przed chrztem.

Zapraszamy do kontaktu.