346 total views,  1 views today

Sakramenty, źródło łaski w codzienności

Każdy Sakrament ma swoje miejsce i czas, każdy domaga się swojej godności..

Chrzest

Bierzmowanie
Eucharystia
Pokuta i pojednanie
Namaszczenie chorych
Małżeństwo
Kapłaństwo