338 total views,  1 views today

być bliżej boga

Wyjątkowe miejsce ministrantów

Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. św. Jan Paweł II

Liturgiczna Służba Ołtarza jest grupą formacyjną skierowaną do młodych mężczyzn, którzy będąc blisko Boga pragną we wspólnocie stawać się dojrzałymi i odpowiedzialnymi za swoje życie i powołanie.

W naszym Sanktuarium służba przy Ołtarzu ma wyjątkowy charakter, każdy może znaleźć dla siebie miejsce. 

Kim jest ministrant?

Ministrant uczy się w czasie tzw. „zbiórek” w jaki sposób z głęboką pobożnością i skupieniem pomagać w pięknym przebiegu wszystkich wydarzeń liturgicznych. Dba o swoje serce ucząc się systematycznej modlitwy, a korzystając regularnie z Sakramentów kształtuje siebie jako coraz bardziej odpowiedzialnego nie tylko przy Ołtarzu, ale także w codzienności życia. 

Patroni Służby Liturgicznej Ołtarza

Naszym Patronem, szczególnie nam bliskim jest młodziutki św. Dominik Savio – chłopak, który „wolał umrzeć niż zgrzeszyć” i zawierzał całe swoje życie Jezusowi Eucharystycznemu, którego kontemplował oraz Maryi. Bardzo ważnym patronem jest dla nas także św. Jan Paweł II. To oni uczą nas jak najlepiej przygotować się do przeżywania Eucharystii.

Formacja ministrancka

Chłopcy pragnący służyć w naszym Sanktuarium podczas liturgii Mszy św. i innych obrzędów liturgicznych, muszą przejść kolejne stopnie formacji: kandydata na ministranta, choralisty, ministranta światła, ministranta księgi, ministranta ołtarza, lektora i ceremoniarza. Formacja ministranta to droga, którą da się przejść przede wszystkim przez systematyczną obecność na Eucharystii niedzielnej oraz na zbiórkach, które prowadzi opiekun ministrantów w każdy czwartek od godziny 16:00.

Przywileje ministrantów

W naszej salezjańskiej rzeczywistości ministranci mają możliwość uczestniczenia w wielu spotkaniach i wyjazdach. Tylko uczciwie służący ministranci mogą brać udział w Ministranckim święcie św. Dominika Savio, wydarzeniu sportowym, podczas którego zmagają się w turnieju całej społeczności naszej Inspektorii. Ministranci biorą udział w wyjazdach organizowanych dla nich w okresie wakacyjnym, czy ferii zimowych. 


Piękno służby ministranta

O znaczeniu i pięknie służby ministranta mówił św. Jan Paweł II do ministrantów na Placu św. Piotra 1 sierpnia 2001 r.: „Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. (…) W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi «pomocnikami proboszcza». Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na cale życie”. W tym samy przemówieniu Ojciec Święty podkreślił, że dobrze uformowana i prowadzona Służba Liturgiczna jest źródłem powołań kapłańskich. „Mówiłem o przyjaźni z Jezusem. Jakże byłbym zadowolony, gdyby z tej przyjaźni wyrosło coś więcej! Byłoby rzeczą piękną, gdyby niektórzy z was odkryli powołanie do kapłaństwa! Jezus Chrystus potrzebuje pilnie młodych, którzy wspaniałomyślnie i bez ograniczeń oddadzą się Mu do dyspozycji” – mówił Jan Paweł II.