210 total views,  1 views today

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

Formacja

Na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej obowiązuje dwuletnia forma przygotowania do sakramentu bierzmowania. Od samego początku, kiedy to kandydaci przedstawieni przez rodziców duszpasterzowi, który odpowiada za to przygotowanie, poprzez systematyczną modlitwę, Sakramenty święte, a także cykliczne spotkania formacyjne poznają Pana Boga, aby wchodząc w dorosłe życie mogli w mocy Ducha świętego realizować piękno dziecięctwa Bożego w środowiskach swojego życia.

Bardzo ważna w czasie formacji jest współpraca zarówno ze strony młodzieży, jak też ich rodziców z duszpasterzem.

Zapraszamy do kontaktu nie tylko młodzież, ale też osoby dorosłe, które z różnych przyczyn nie skorzystały wcześniej z tego Sakramentu.