410 total views,  1 views today

Kroniki historyczne odnotowują, że Kawnice istniały już w XII wieku i tutejsza ludność miała też własny kościół. Brak jednak w zródłach historycznych bliższych informacji, kto go zbudował. Akta wizytacji pasterskiej wspominają o drugim kościele, wybudowanym w roku 1480, który przetrwał do roku 1519, kiedy to w czasie wojny spłonął w pożarze. Parafia w Kawnicach erygowana została na przełomie XIV i XV wieku, a kościół poświęcony został czci Wszystkich Świętych. Trzeci kościół został wybudowany w 1521 roku z drewna modrzewiowego przez dziedzica dóbr Kawnickich, Gorzewskiego. Pod koniec XVI wieku – Hieronim Gorzewski przekazuje kościół na zbór luterański. Po jego śmierci syn Stanisław Gorzewski przywraca kościół katolikom. W 1628 roku dziedzic, Stanisław Gorzewski z księdzem proboszczem ufundowali obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem i umieściligo w kościele parafialnym. Obraz wkrótce zasłynął łaskami, co spowodowało napływ pielgrzymów oraz wzrost ilości wotów, które pielgrzymi składali Matce Bożej w podzięce za otrzymane łaski. Na tej podstawie Władze Kościoła w 1640 roku określiły ten obrazjako cudowny i łaskami słynący. Kolejny, czwarty kościół, również z drewna, wystawił dziedzic Otto Maksymilian Trąbczyński w 1779 roku. Dotychczasowy tytuł kościoła ku czci Wszystkich Świętych zmieniono na cześć Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych. W 1778 roku Papież Pius VI ustanowił główny odpust w parafiina cześć Matki Bożej, wyznaczając jego obchód na najbliższą niedzielę po liturgicznym wspomnieniu św. Augustyna, tzn. po 28 sierpnia. Data głównego odpustu w Kawnica chjest więc ruchoma, ponieważ ta niedziela wypada na przełomie sierpnia i września.

Od 18 czerwca 1981 roku stróżami cudownego obrazu Matki Bożej Kawnickiej są Księża Salezjanie, którym biskup włocławski powierzył troskę o sanktuarium. W tym czasie Księża Salezjanie zatroszczyli się o trzy nowe dzwonyo raz nowe stacje Drogi Krzyżowej, postawione na placu koronacyjnym obok kościoła. Ufundowano witraże w oknach kościoła parafialnego oraz pięć nowych żyrandoli, oświetlających wnętrze kościoła. Na frontowej ścianie wieży kościoła umieszczona została mozaika obrazu Matki Bożej Pocieszenia, wzorowana na obrazie Matki Bożej z sanktuarium turyńskiego. W 1998 roku tutejsze sanktuarium obchodziło jubileusz 370 – lecia obecności obrazu, a w 1999 roku jubileusz 25-lecia koronacji tegoż obrazu. Przed uroczystością jubileuszu 25-lecia koronacji, dach kościoła i częściowo wieży, pokryte zostały blachą miedzianą, a wnętrze kościoła wymalowane.1 lipca 2001 roku parafia tutejsza i sanktuarium przeżyły kolejną rocznicę 50 – lecie konsekracji obecnego kościoła. Nasza niebieska Matka, Pocieszycielka Strapionych, czczona w tutejszym sanktuarium od prawie 4 stuleci, zasługuje nie tylko na należną cześć, miłość i wdzięczność, ale także na ustawiczną troskę o piękno tego domu Bożego, w którym daje nam namacalne dowody swojej obecności. Sam obraz malowany jest farbami olejnymi na płótnie o wymiarach 103 x 132 cm. Zastosowana technika wskazuje na okres powstania obrazu na przełomie XVI i XVII w. Jest to typ obrazu bizantyjskiego. Tytuł obrazu kawnickiego związany jest z działalnością Arcybractwa Matki Bożej Pocieszenia, któremu początek w Kawnicach dali augustianie w 1778 r. Dla potrzeb bractwa w jego działalności adaptowano zawsze jakiś ołtarz lub kaplicę, a obraz Matki Bożej Pocieszenia był patronalnym wizerunkiem bractwa. W Kawnicach tę rolę spełniał obraz Matki Bożej w głównym ołtarzu. Maryjo  Pocieszycielko Strapionych – wypraszaj nadal swoim dzieciom, pielgrzymującym do niebieskiej ojczyzny, liczne łaski, opiekuj się nimi, broń od wszelkiego zła i zagrożeń, pocieszaj w strapieniach i doprowadź do swojego Syna Jezusa, zródła prawdziwego życia, radości i szczęścia.

W dniu 10 lipca 1948 roku nowym proboszczem Kawnic został mianowany ks. Józef Prorok. W trzecim dniu jego pobytu, 13 lipca w godzinach wieczornych kościół parafialny spłonął w wyniku uderzenia pioruna. W ostatniej chwili z płonącego ołtarza kilku strażaków uratowało cudowny obraz. Ksiądz proboszcz i parafianie stanęli wobec trudnego zadania zbudowania nowego kościoła. Trud ten jednak podjęli z miłości do Matki Bożej. Dzięki wielkiej gorliwości księdza proboszcza, jego przedsiębiorczości, pomysłowości oraz pomocy parafian budowę tego siódmego w historii Kawnic kościoła ( i drugiego murowanego ) ukończono w ciągu trzech lat. 1 lipca 1951 roku ks. biskup Franciszek Korszyński dokonał konsekracji tego kościoła, w którym cudowny obraz Matki Bożej doznaje należnej czci, zarówno od parafian, jak i od pielgrzymów, którzy chętnie nawiedzają to sanktuarium w ciągu całego roku.

Na podstawie rozlicznych łask, jakich wierni doznawali w przeszłości przez wstawiennictwo Matki Bożej Pocieszenia, jak też licznych wotów składanych Matce Bożej w podzięce za te łaski, podjęte zostały starania o koronację cudownego obrazu papieskimi diademami. Na przełomie lat 1951 / 52 prof. Torwirt z Torunia dokonał renowacji cudownego obrazu w pracowni konserwatorskiej, a ks. proboszcz Józef Prorok przygotował wymaganą dokumentację. Starania te uwieńczone zostały sukcesem. Uroczysta koronacja obrazu miała miejsce w dniu 1 września 1974 roku. Głównymi koronatorami obrazu byli: Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński, arcybiskup poznański Antoni Baraniak oraz miejscowy biskup włocławski Jan Zaręba. W uroczystości tej wzięli udział także inni biskupi, licznie zgromadzone duchowieństwo oraz wierni w liczbie około 50 tysięcy osób.