202 total views,  1 views today

miłość, wierność i uczciwość

Więź ko końca

Sakrament małżeństwa jest szczególną pieczęcią skierowaną przez Boga do ludzi, których łączy miłość. Węzeł małżeński staje się konkretną pomocą w pokonywaniu codziennych trudności we wspólnocie. Małżeństwo jest ukierunkowane przede wszystkim na wzajemną miłość, ale także na dar płodności, bo z takiej miłości powstaje życie.

Przygotowanie do zawarcia Sakramentu rozpoczyna się rozmową w kancelarii z ks. Proboszczem, który przeprowadza cały proces.