220 total views,  1 views today

od małych gestów

Darowizny

Każda pomoc jest cenna, zwłaszcza kiedy wypływa z głębi serca. Dlatego jeśli chcesz dołączyć do nas jako darczyńca, po prostu o tym pomyśl.

przez wspólne marzenia

Cele

Dobroczynność aby tworzyć piękne dzieło. Nasze Sanktuarium jest wyjątkowym miejscem. Aby je utrzymać i dbać o cały teren wokół potrzebna jest logistyka i konkretne formy pomocy, razem możemy więcej.

do osiągnięcia „niemożliwego”

Wspólnota

Codzienna modlitwa, systematycznie sprawowana Eucharystia w intencji dobrodziejów naszego Sanktuarium oraz to poczucie przynależności do konkretnej wspólnoty. Przecież takiego wsparcia wszyscy potrzebujemy.