397 total views,  1 views today

„Odmawiajcie Różaniec” – z taką prośbą Matka Boża zwraca się do wiernych objawiając się w Lourdes, Fatimie i wielu innych miejscach. Tą prośbę Matki Bożej podejmują członkowie „Żywego Różańca”, którzy codziennie biorą różaniec do ręki, aby rozważać swoją tajemnicę różańcową.

rozaniec

Przynosi ono wiele korzyści duchowych tym wszystkim, którzy do niego należą. Członkowie tej wspólnoty biorą udział w sposób szczególny w modlitwach i dobrych uczynkach tej duchowej rodziny. W Żywym Różańcu – Kółko złożone z 20 osób nazywa się Różą i każda z tych osób odmawia codziennie tylko jedną Tajemnicę Różańca Świętego. W ten sposób chociaż każdy odmawia tylko jedno „Ojcze nasz”, dziesięć „Zdrowaś Maryjo” i jedno „Chwała Ojcu”, rozważając tylko jedną tajemnicę Różańca św., jednak ma zasługę taką samą, jakby cały Różaniec odmówił, ponieważ cała Róża, z 20 osób złożona, rzeczywiście odmawia cały Różaniec. Żywy Różaniec to również ofiarowanie komuś pięciu minut swojego życia. Tyle trwa mniej więcej jedna dziesiątka. Matka Boża prosi o odmawianie Różańca Świętego we wszystkich swoich objawieniach. W Fatimie oznajmiła dzieciom, że jest Królową Różańca Świętego: „Przyszłam na ziemię, aby upomnieć ludzkość, aby ludzie więcej nie grzeszyli. Niech przestaną obrażać mojego Syna. Niech ludzie odmawiają Różaniec i niech czynią pokutę”.
Żywy różaniec – dziś tak popularny – założyła sługa boża Paulina Maria Jaricot, w Lyonie 1926 roku. Zatwierdził go papież Grzegorz XVI w 1832 roku. Licząc się z sytuacją współczesnego człowieka, że jest on wieczne zagoniony i zapracowany, wpadła założycielka na pomysł, aby zobowiązać członków do odmawiania jednej tylko dziesiątki różańca każdego dnia. Na to stać każdego, nawet najbardziej zajętego pracą chrześcijanina. Obecnie do żywego różańca należą miliony osób w Polsce i na świecie.
Przyjęcie do Kółka Żywego Różańca dokonuje się przez wpisanie do rejestru członków i zobowiązaniu się do codziennego odmawiania jednej dziesiątki Różańca świętego.
Na czele każdego Kółka stoi Zelator lub Zelatorka. Mają oni obowiązek pilnowania zmiany Tajemnic Różańcowych co miesiąc.
Członkowie Żywego Różańca korzystają z Mszy Świętych i Nabożeństw odprawianych w ich intencji, za żywych i umarłych.

Obowiązki członków Żywego Różańca:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka Różańca.
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych.
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską.
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

W parafii św. Matki Bożej Pocieszenia  istniało Bractwo Różańcowe, dziś zwane Żywym Różańcem. Tradycja ta przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Każdy odmawia swoją wyznaczoną dziesiątkę Różańca i w ten sposób wszyscy ofiarują Maryi codziennie cały Różaniec. Zmiana Tajemnic żywego Różańca w naszej Parafii jest w  I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 10.00.
Obecnie grupa tworzy 10 Róż Różańcowych, w sumie 200 osób. Opiekunem duchowym grupy jest ks. Stanisław Kanafa SDB.

Róże Różańca Świetego:

 1. Kawnice – Róża  Matki Kościoła
 2. Kawnice – Róża Matki Bożej Pocieszenia
 3. Kawnice – Róża Różańca Świętego
 4. Węglew – Róża Królowej Rodzin
 5. Węglew Kolonia – Róża Ucieczka Grzeszników
 6. Węglew – Róża Wspomożenie Wiernych
 7. Rosocha – Róża Świętej Bożej Rodzicielki
 8. Węglewskie Holendry – Róża Niepokalanego Poczęcia NMP
 9. Kraśnica – Róża Wniebowzięcia NMP
 10. Głodowo – Róża Matki Bożej Szkaplerznej

Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał Różaniec wielkim skarbem, który powinniśmy na nowo odkryć. Jest modlitwą pokoju, dającą współczesnemu człowiekowi możliwość kontemplacji Chrystusa. Modlitwa różańcowa jest nieocenionym skarbem dla parafii i siłą jej duchowego bogactwa.

Serdecznie zapraszamy parafian, którzy chcieliby włączyć się w to dzieło modlitwy, tworząc nowe Róże Żywego Różańca.