206 total views,  1 views today


Każde powołanie Boga jest inicjatywą Jego miłości. To zawsze On podejmuje inicjatywę, On cię wzywa. Bóg powołuje do życia, powołuje do wiary i powołuje do szczególnego stanu życia: „Chcę ciebie tutaj”. Pierwsze powołanie Boga to powołanie do życia, przez które ustanawia nas osobami; jest to powołanie indywidualne, ponieważ Bóg nie robi rzeczy seryjnie. Później Bóg powołuje do wiary i do tego, żebyśmy byli częścią Jego rodziny, jako dzieci Boże. Na koniec Bóg powołuje każdego do szczególnego stanu życia – abyśmy dawali siebie na drodze małżeństwa, na drodze kapłaństwa albo życia konsekrowanego.FranciszekAnioł Pański, 17 stycznia 2021

Drogi Internauto!

Skoro dotarłeś do tego miejsca, oznacza to, że zrobiła na Tobie wrażenie duchowość św. Jana Bosko. Może zauważyłeś ją chodząc do salezjańskiej szkoły, może spotkałeś pełnych radości i optymizmu salezjanów, może byłeś świadkiem akcji ewangelizacyjnej podczas wakacji, a może zachwycił Cię sam życiorys tego wielkiego Przyjaciela Młodzieży. A może w zupełnie inny sposób…?

Być powołanym to mieć świadomość, że jestem wezwany przez Boga do określonej formy życia i pełnienia misji, którą On mi wyznacza. Takie zaproszenie otrzymuje każdy człowiek. Wierzymy, że Bóg niektórych powołuje do tego, by byli dla młodzieży świadkami Jego miłości w stylu św. Jana Bosko jako salezjanie.

Salezjanie to zgromadzenie zakonne, którego charyzmatem jest ewangelizacja i wychowanie młodzieży. Dlatego cechą szczególną powołania salezjańskiego jest umiłowanie pracy z ludźmi młodymi i dla młodych. Powołanie salezjańskie można realizować jako kapłan lub koadiutor, czyli brat zakonny.

A jak rozpoznać powołanie?

Przede wszystkim na indywidualnej modlitwie, trzeba zapytać Pana Jezusa, na jaką drogę Cię wzywa, po której chce Cię doprowadzić do świętości? Jaką On ma dla Ciebie propozycję? A Ty, będąc cały czas wolnym w swoim wyborze, dasz odpowiedzieć taką, jaką uznasz za najwłaściwszą. Pytać można także przez swojego spowiednika, czy duchowego kierownika, a także tych, którzy dają swoim życiem świadectwo rozeznania woli Bożej.

Nie zawsze nasze wyobrażenia są adekwatne do rzeczywistości, dlatego każdy musi mieć odwagę zweryfikować rozeznane przez siebie sytuacje, znaki Bożej Opatrzności. Im wcześniej, tym lepiej! Kiedy jesteś już czegoś pewien, zaczynasz trochę inaczej funkcjonować. Inaczej patrzysz na rodziców, przyjaciół, kolegów, koleżanki, naukę, modlitwę, czas wolny i rozrywkę.

I co dalej?

Aby przyjrzeć się z bliska duchowości i pracy salezjańskiej można przyjechać na „Weekend z ks. Bosko” do Lądu nad Wartą. To jeden z najwcześniejszych etapów rozpoznawania powołania salezjańskiego, ponieważ jest on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. Starszych zapraszamy spotkania z cyklu #FollowMe, które są przeznaczone dla chłopaków ze szkół ponadpodstawowych, a także dla tych, którzy podjęli już studia lub pracę zawodową. Często przygotowują się do życia rodzinnego, a duchowość salezjańska odgrywa w ich życiu kluczową rolę. Zazwyczaj młodzi ludzie myślą, że tego typu spotkania są przeznaczone tylko dla tych, którzy myślą, by zostać salezjanami. Jednak #FollowMe mają szerszy kontekst. Duchowość ks. Bosko może pomóc budować życie zarówno tych, którzy pragną zostać salezjanami, jak i tych, którzy myślą o założeniu rodziny.

Gdy podejmiesz decyzję…

Gdy w końcu myśl o pójściu za Jezusem z księdzem Bosko daje radość, mobilizuje do pracy i duchowego wzrostu, przychodzi czas na właściwe już rozpoczęcie drogi salezjańskiej. Po powiadomieniu rodziców o swojej decyzji, to będzie już pestka. Można też nawiązać kontakt z którymkolwiek salezjaninem – on już będzie wiedział, jak Ci pomóc.

Formacja zakonna w Zgromadzeniu Salezjańskim odbywa się w kilku etapach. Jest to czas studiowania, zdobywania kwalifikacji wychowawczych, ale również kształtowania własnego charakteru, poznawania Pana Boga i pogłębiania relacji z Nim. Etapy formacji są następujące:

 • aspirantat (czas rozeznawania powołania we wspólnocie zakonnej – nie jest to etap obowiązkowy);
 • prenowicjat (spotkania w ciągu roku w wyznaczonych miejscach i terminach, oraz kilka tygodni w okresie wakacji w Oświęcimiu);
 • nowicjat (odbywa się w Kopcu k. Częstochowy, trwa rok, kończy się złożeniem ślubów zakonnych; neoprofesi otrzymują Konstytucje Salezjańskie);
 • postnowicjat (2 lata – studia w seminarium w Lądzie nad Wartą z zakresu filozofii i pedagogiki);
 • asystencja (2 lata – praktyka wychowawcza i duszpasterska podejmowana w jednej ze wspólnot salezjańskich w Polsce lub zagranicą);
 • formacja specyficzna:
  – salezjanina kapłana (4 lata – studia teologiczne w seminarium w Krakowie, przygotowanie do profesji wieczystej i święceń prezbiteratu);
  – salezjanina koadiutora (studia i i przygotowanie do profesji wieczystej).

Wymagane dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie do prenowicjatu kierowane do księdza Inspektora (przełożonego zakonu) pisane własnoręcznie;
 2. życiorys;
 3. świadectwo chrztu i bierzmowania (z aktualnymi datami);
 4. odpis aktu urodzenia (z aktualną datą);
 5. świadectwo ukończenia szkoły średniej i świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów wyższych;
 6. opinia lekarza o zdatności do podjęcia studiów oraz szkolna karta zdrowia (jeśli kandydat posiada);
 7. opinia księdza proboszcza własnej parafii;
 8. 3 fotografie.

Dokumenty najlepiej złożyć w okresie od marca do czerwca salezjaninowi odpowiedzialnemu za powołania w naszej Inspektorii lub w Inspektoracie Towarzystwa Salezjańskiego z siedzibą w Pile przy ul. Św. Jana Bosko 1.

Kontakt:

Inspektorialny Duszpasterz ds. Powołań
ks. Rafał Burnicki SDB
WSDTS
ul. Klasztorna 31
62-406 Ląd
e-mail: [email protected]
tel. kom.: +48 882 346 422