713 total views V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21.03.2021 r.8,001. + REGINA CZERNIEJEWSKA od córki Jolanty z mężem i […]
 235 total views V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 21 marca 2021 r. W związku z pozytywnym wynikiem testu na […]